Cravan
Θα ‘θελα να ‘μουν στη Βιέννη, στην Καλκούτα,
Να πάρω όλα τα τραίνα κι όλα τα καράβια,
Να σμίξω μ’ όλες τις γυναίκες, να σαβουρώσω όλα τα πιάτα.
Κοσμικός, χημικός, πουτάνα, μέθυσος, μουσικός, εργάτης,
ζωγράφος, ακροβάτης, ηθοποιός’
Γέρος, παιδί, κλέφτης, αλήτης, άγγελος και γλεντζές’
εκατομμυριούχος, αστός, κάκτος,
καμηλοπάρδαλη ή κοράκι’
‘Ανανδρος, ήρωας, νέγρος, πίθηκος, Δον Ζουάν, νταβατζής,
λόρδος, χωριάτης, κυνηγός, βιομήχανος,
Πανίδα και χλωρίδα:

Είμαι όλα τα πράγματα, όλοι οι άνθρωποι κι όλα τα ζώα!

Τί να κάμω;
Ας δοκιμάσουμε τον καθαρό αέρα,
Ίσως εκεί μπορώ να εγκαταλείψω
Την ολέθριά μου πολλαπλότητα!…

Arthur Cravan, Χε!  
μτφ : Νίκος Σταμπάκης
< Arthur Cravan, 1908 
Arthur%2BCravan%2C%2BParis

I would like to be in Vienna and Calcutta,

Catch every train and every boat
Lay every woman and gorge myself on every dish.
Man of fashion, chemist, whore, drunk, musician, labourer, painter, acrobat,
actor;
Old man, child, crook, hooligan, angel and rake; millionaire, bourgeois, cactus,
giraffe, or crow; Coward, hero, negro, monkey,
Don Juan, pimp, lord, peasant, hunter, industrialist,
Flora and fauna: I am all things, all men and all animals!
What next?
Assume a distinguished air,
Manage to leave behind perhaps
My fatal plurality!
Arthur Cravan, Hie!
 Maintenant, issue 2 (1913)
trans. by Paul Lenti

< Arthur Cravan, 1910

5 thoughts on “Hie! | Arthur Cravan (1913)

 1. “Love of others is the appreciation of one's self. May your egotism be so gigantic that you comprise mankind in your self-sympathy.”

  Mina Loy

  I would like to be in Vienna and Calcutta,
  Catch every train and every boat
  Lay every woman and gorge myself on every dish.
  Man of fashion, chemist, whore, drunk, musician, labourer, painter, acrobat,
  actor;
  Old man, child, crook, hooligan, angel and rake; millionaire, bourgeois, cactus,
  giraffe, or crow;
  Coward, hero, negro, monkey, Don Juan, pimp, lord, peasant, hunter,
  industrialist,
  Flora and fauna:
  I am all things, all men and all animals!
  What next?
  Assume a distinguished air,
  Manage to leave behind perhaps
  My fatal plurality!

  Arthur Cravan, ‘Hie!’, trans. by Paul Lenti, in 4 Dada Suicides, ed. by Roger L. Conover, p. 42. Originally published in Maintenant, issue 2 (1913).

 2. Though you have never possessed me
  I have belonged to you since the beginning of time

  Mina Loy, One O'Clock at Night from Three Moments in Paris

  .

  One night King Dada [Duchamp] and Colossus [Cravan] lolled about a divan in Walter’s [Arensberg] parlor, engaged in the privileged male sport of the evening which consisted of drawing their forefingers along the green stockings of the blond Countess stretched among the cushions. Every now and then a man would rise, giving his place to another. Colossus had been occupied with one leg for ages, and when he had had enough, he came and laid on the floor beside me, tilting the brim of my hat onto the tip of my nose to cover my eyes — so as to hide from them the approval in his.
  “Don’t have him,” urged Carlos [Williams], joining us. “ You will only find yourself in a ridiculous situation. All these pugilists are bunglers in bed. I’m off,” said the Doctor, kissing me good night. “You’re all so damned sophisticated, I might as well be deaf and dumb.”

  “All of your irony is assumed,” he whispered to me, “You really have the heart of the romantic. Why will you not let me show you what life can be in the embrace of my boundless love? My one desire,” he continued, parting the ethereal green grapes that hung from my hat and burying his lips in my hair, “my one desire is to be so very tender to you that you will smile without irony.”
  While I laughed inwardly at how unknowingly men use stock phrases to advance their amour, Colossus importuned me again. “If you won’t take me home with you, I shall never address you again.”
  “Colossus, I couldn’t bear that. I give you my word of honor that the next time I meet you I will take you home with me.”
  “You needn’t shout,” he reproached with severe pudency, as if the whole scene had been staged in private, “everyone can hear you.”

  Mina Loy, ‘Colossus’, New York Dada, ed. by Rudolf E. Kuenzli (New York: Willis Locker & Owens, 1986), p. 107-108.

  .

 3. Letters Of The Unliving

  The present implies presence
  thus
  unauthorized by the present
  these letters are left authorless —
  have lost all origin
  since the inscribing hand
  lost life.

  The harshness of the past
  croaks,
  from creased leaves
  covered with unwritten writing
  since death's erasure
  of the writer —
  erased the lover

  Well-chosen and so ill-relinquished
  the husband heartsease —
  acme of communion —

  made euphonious
  our esoteric universe.

  Ego's oasis now's
  the sole companion.

  My body and my reason
  you left to the drought of your dying:
  the longing and the lack
  of a racked creature
  shouting
  to an unanswering hiatus
  'reunite us!'

  till slyly
  patience creeps up on passion
  and the elation of youth
  dwindles out of season.

  Agony
  ends in an equal grave
  with ecstasy.

  An uneasy mist
  rises from this calligraphy of recollection
  documenting a terror of dementia.

  This package of ago
  creaks with the horror of echo.

  The bloom of love
  decoyed
  to decay by the finger
  of Hazard the swindler —
  deathly handler who leaves
  no post-mortem mask
  but a callous earth.

  Posing the extreme enigma
  in my Bewilderness
  can your face excelling Adonis
  have ceased to be
  or ever have had existence?

  With you no longer the addresser
  there is no addressee
  to dally with defunct reality.

  Can one who still has being
  be inexistent?

  I am become
  dumb
  in answer
  to your dead language of amor.

  Diminuendo
  of life's imposture
  implies no possible retrial
  by my present self —
  my cloud-corpse
  beshadowing your shroud.

  The one I was with you:
  inhumed in chasms.
  No creator
  reconstrues scar-tissue
  to shine as birth-star.

  But to my sub-cerebral surprise
  at last on blase sorrow
  dawns an iota of disgust
  for life's intemperance:

  'As once you were'

  Withhold your ghostly reference
  to the sweet once were we.

  Leave me
  my final illiteracy
  of memory's languor —

  my preference
  to drift in lenient coma
  an older Ophelia
  on Lethe.

  Mina Loy / The Lost Lunar Baedeker

  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *