Τα μονοπάτια | Malcolm Lowry, 1961

1
path
“Πάντοτε υπήρχε κάτι το υπερφυσικό στα μονοπάτια, και ειδικά του δάσους – το ξέρω
τώρα γιατί  διάβασα κάμποσα – επειδή όχι μόνο η λαϊκή παράδοση αλλά κι η ποίηση έχουν
άφθονες συμβολικές ιστορίες γι’ αυτά: μονοπάτια πού χωρίζονται και γίνονται δυo, μονοπάτια
πού οδηγούνε στο θάνατο ή στη ζωή, μονοπάτια όπου συναντάς λύκους, και, που ξέρεις, ακόμα
και λιοντάρια του βουνού, μονοπάτια όπου χάνεις το δρόμο σου, μονοπάτια πού όχι μόνο
χωρίζονται, αλλά και γίνονται τα είκοσι ένα μονοπάτια πού οδηγούνε πίσω στην Εδέμ.”
“Sometimes I felt our life together to be a kind of singing.”
Malcolm Lowry, The Forest Path to the Spring, 1961
Το μονοπάτι της βρύσης  μτφ: Στρατής Τσίρκας

1 thought on “Τα μονοπάτια | Malcolm Lowry, 1961

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *