Πανσέληνος | Pierre Bettencourt, 1917 – 2006

0
On2Bboard2Ban2BAsian2Bcraft252C2Bin2Bthe2Bgloaming

On board an Asian craft, 1900

Όταν το φεγγάρι είναι στη γέμιση του, οι υπνοβάτες – εδώ –  περπατούν επάνω στο νερό. Όμως οι περισσότεροι έχουν συγγενείς που τους συνοδεύουν με βάρκες, για να περιμαζεύουν εκείνους που ξαναγυρίζουν στη ζωή.

Pierre Bettencourt / Πανσέληνος 
μτφ: Ε. Χ. Γονατάς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *