Ναυαγός εν στυγερή σκοτία | Τιμολέων Ηλιόπουλος (1856-1932)

0
Ναυαγός εν στυγερή σκοτία | Τιμολέων Ηλιόπουλος (1856-1932)

Sámal Joensen-Mikines, Figures by the sea, the Faroe Islands, 1939

Ως ο πλανήτης ναυαγός εν στυγερή σκοτία,

Οπόταν ίδη λάμπουσαν φωτός ακτίνα μίαν

Και προς αυτόν να μειδιά μακρόθεν σωτηρία,

Πετά προς ταύτην μ΄ έμπλεων ελπίδος την καρδίαν,

Όταν πληροί το στήθος μου ανέκφραστος οδύνη,

Όταν θρηνών το παρελθόν βλέπω ωχρόν το μέλλον,

Ενώ δακρύβρεκτος, νωθρά η κεφαλή μου κλίνει,

Πλησίον της προσέρχομαι χαράν και λήθην θέλων.

  Τιμολέων Ηλιόπουλος (1856-1932)

25CE25A425CE25B925CE25BC25CE25BF25CE25BB25CE25AD25CF258925CE25BD2B25CE259725CE25BB25CE25B925CF258C25CF258025CE25BF25CF258525CE25BB25CE25BF25CF258219250
 Τιμολέων Ηλιόπουλος, 1925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *