Κάθονται μες στα σβησμένα ρούχα τους | Αλέξης Τραϊανός, 1973

1
%25CE%259A%25CE%25AC%25CE%25B8%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2B%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2582%2B%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%2B%25CF%2583%25CE%25B2%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B1%2B%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2587%25CE%25B1%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2582%2B%2B%25CE%2591%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BE%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25CE%25A4%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%258C%25CF%2582%252C%2B1973%2B%25282%2529
 Edvard Munch, Sick Mood at Sunset. Despair, 1892
.
                                                                                Κάθονται μες στα σβησμένα ρούχα τους
                                                                                Μ΄ ένα συντρίμμι άνεμο απλοχεριά της νύχτας
                                                                                Κάθονται και κοιτάζουν
                                                                                Ακουμπισμένη σε ένα ψηλό παράθυρο
                                                                                Μαζεύοντας το κακό πυρετό
                                                                                Π΄ ανθίζει όταν εκείνοι έχουν πια φύγει
                                                                                Δίχως να επιστρέψουν ποτέ τον εαυτό τους
                                                                                Να κατοικήσουν πάλι τα χέρια τους
                                                                                Ίχνη πουλιών χαμένων σ΄ άλλους ουρανούς
.
                                                                                 Αλέξης Τραϊανός, Μικρές μέρες, 1973 

1 thought on “Κάθονται μες στα σβησμένα ρούχα τους | Αλέξης Τραϊανός, 1973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *