Τα όρια της τέχνης ενός μικρού ζαχαροπλάστη | Γιώργης Παυλόπουλος, 1997

0
4
Tim Walker, The New Guard, 2013

                                                                                                                      Στόν Ήλία Χ. Παπάδημηρακόπουλο 
Μια κυρία που λάτρευε τις τέχνες
είπε στον μικρό ζαχαροπλάστη:
Δείξε μας την τέχνη σου μικρέ.
Και κείνος φτιάχνει ένα ζαχαρένιο κρίνο.
Όμως την κυρία δεν την ικανοποιεί
και κείνος φτιάχνει μια ζαχαρένια πάχνη
και μέσα στην πάχνη ζαχαρένιο κήπο
και μέσα στον κήπο βάζει τον κρίνο.
Και πάλι την κυρία δεν την ικανοποιεί
και κείνος φτιάχνει ζαχαρένια σέρσεγκα *
να πίνει μέλι από το κρίνο.
Μήτε κι αυτό την ικανοποιεί αισθητικά
και τότε ο μικρός κάνει τον σέρσεγκα τρελό
μπαίνει κάτω απ’ το φουστάνι της κυρίας
και κάπου εκεί
χώνει το ζαχαρένιο του κεντρί.
Γιώργης Παυλόπουλος, σύλ. Λίγος Άμμος, 1997
βομβίνος [σέρσεγκας ή σερσέγκι, μπάμπουρας, κουρκούμπανος ή σκούρκος] 
ημι-κοινωνικά έντομα, κατατάσσονται στις αγριομέλισσες του γένος Bombus.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *