Στον Έρωτα | Ρώμος Φιλύρας, 1910

0
Woman2BIn2BAn2BInterior2Bby2BAlbert2BBreaute
Albert Breaute (1853–1939), Woman In An Interior
.

Έρωτα, Έρωτα, νιώθοντάς σε
νιώθω να περνά της ψυχής μου σκότος
η φωτεινή σου αχτίνα
και να γίνομαι όλος
ένας παλμός!

Ρέε ήρεμα, ήρεμα μέσα μου
και γίνου εσύ όλος ο εαυτός μου,
τόσο, που να γίνω περήφανος
σαν Θεός,
γιατί θα κλείνω εντός μου το μόνο Θεό,
γιατί θα είμαι
ο παλμός ο δικός σου!

Ρώμος Φιλύρας 15.11.1910

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *