Προσωπική Εξέλιξη | Γιάννης Γκούμας, 1991

0
Koshiro2BOnchi2BPoeme2BNo.2B222B2BA2Bleaf2Band2Bclouds252C2B1953
Onchi  Koshiro, Poeme No. 22, A leaf and clouds, 1953
.

Επινοώ ένα πουλί
που επινοεί ένα κλαδί
που επινοεί ένα φύλλο
που επινοεί έναν άνεμο
που είμαι εγώ
που στρέφομαι στον εαυτό μου
και χάνομαι.

Γιάννης Γκούμας,
1991
Τα Πορτρέτα της Ωριμότητας, 2007

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *