Ο χρόνος | Γιώργος Χειμωνάς, 1974

1
Pollock Jackson252C Number 13252C 1950
Jackson Pollock, Number 13, 1950

“Υπάρχει μια ακίνητη ηλικία εκεί στην φύτρα της κάθε ώρας και στιγμής. Ο κόσμος
είναι αρχές που όλο αρχίζουν κι αδιάκοπα θα αρχίζουν στους αιώνες αδιάκοπα.
Ο χρόνος δεν προορίζεται για ανθρώπους.”

Γιώργος Χειμωνάς, Ο Γάμος, 1974

1 thought on “Ο χρόνος | Γιώργος Χειμωνάς, 1974

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *