Το ένδον | Δ. Π. Παπαδίτσας / Επιστολές στον Ε. Χ. Γονατά 1960-1965

0
25CE2594.2B25CE25A0.2B25CE25A025CE25B125CF258025CE25B125CE25B425CE25AF25CF258425CF258325CE25B125CF2582

 Δ. Π. Παπαδίτσας, 1922-1987

“Γιατί Νώντα να παιδευόμαστε έτσι; Μήπως δεν υπάρχουν τόσα γύρω μας
που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν την προσοχή μας; Πού θα πάμε με
αυτό το σαδιστικό κι ατέρμονο σκάψιμο του ένδον μας;
Για να θεμελιώσουμε τι;”

 Δ. Π. Παπαδίτσας – Να μου γράφεις, έστω και βαδίζοντας
  Επιστολές στον Ε. Χ. Γονατά 1960-1965

25CE2594.2B25CE25A0.2B25CE25A025CE25B125CF258025CE25B125CE25B425CE25AF25CF258425CF258325CE25B125CF25822B 2B25CE2595.2B25CE25A7.2B25CE259325CE25BF25CE25BD25CE25B125CF258425CE25AC25CF2582252C2B1959
 Ε. Χ. Γονατάς – Δ. Π. Παπαδίτσας , 1959
όταν εκδίδουν μαζί το περιοδικό «Πρώτη Ύλη»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *