Ένας φιλήσυχος πολίτης | Αντώνης Σαμαράκης, 1965

0
AVvXsEg 6cbHvybgMZ2YJZVQEJnpgM8pUwzlioJwKKZYb2KNQQHGW1XQYJndNYl8hxUYOrqz4NRktUr8ty4JqZgyvFJMmHYDwHI t1XjpmKA57LOjKEiXF4tdFI4TCrRDdKWlNjAgsBf5XETuBYFObM54i8o87cF wRpd9 wCdDg4 NOO5pPX0NGXV46Mslt=w460 h640
Γιάννης  Γαϊτης, Figures, 1966
.

 “Για το Καθεστώς φιλήσυχος πολίτης δε σημαίνει τίποτα. Τίποτα! Οι άνθρωποι χωρίζονται
μόνο σ’ εκείνους που είναι με το Καθεστώς και σ’ εκείνους που δεν είναι. Για να είσαι εχθρός
του Καθεστώτος, δε χρειάζεται να έχεις πράξει κάτι αντίθετο προς το Καθεστώς. Φτάνει να
μην είσαι με το Καθεστώς, να μην έχεις εμφανίσει δράση θετική υπέρ του Καθεστώτος.
Ναι, για το Καθεστώς ισχύει ο νόμος: “ο μη ων μετ’ εμού κατ’ εμού εστί”.
[…]
Το να είσαι απλώς ένας φιλήσυχος πολίτης, όχι μόνο δεν έχει καμία σημασία, αντίθετα,
καταλήγει επιχείρημα εις βάρος σου. Θα πρέπει το ταχύτερο να υπάρξει νόμος που να
ορίζει και να τιμωρεί σαν ιδιώνυμο έγκλημα το να είναι ένας “ένας φιλήσυχος πολίτης”.”

Αντώνης Σαμαράκης, Το λάθος, 1965

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *