Η ασύδοτη τρυφερότητα | Αλέξανδρος Ίσαρης, 1976

0

AVvXsEguxeUj7RnVun3Ziu3cbPdhwnyGI8rn ujTaVaKQkB9fB7XlgyrcbMu Q7eu1v41q fK6cN7F kNjQehB67wVqGpzlWPQTuov1g9I5IOwtKw9JGJC6x1LdT7boZQLpu35jyDdXDM8M6qn5juzwZsQ7BR80RDNFkBa5KXlVeNbC9EsfnSc2HKbxMV79V=w438 h640

Leonora Carrington, March Sunday, 1990

Αυτές οι μέρες
Της ασύδοτης τρυφερότητας
Θα ακινητοποιήσουν
Τη ζωή σου∙
Θα σταματήσεις για πολύ
Καιρό να βλέπεις
Τα σύννεφα και τους τυφλούς
Που τραγουδούν στο δρόμο∙

Μετά
θα ξαναφύγεις
Για τα χιόνια.
.

Αλέξανδρος Ίσαρης, Η ασύδοτη τρυφερότητα
συλ.  Όμιλος Φίλων Θαλάσσης – Ο Ισορροπιστής, 1976

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *