Ἐρωτικὰ IV | Κώστας Ουράνης, 1890 -1953

0
Ἐρωτικὰ IV | Κώστας Ουράνης, 1890 -1953

Theodoros Stamos, White Sun-Box, 1966

.

Δεν είμαι εγώ που τη ζωή σου
ήρθα σαν ήλιος να φωτίσω:
το φως στα μάτια μου
που λάμπει δικό σου
-και σ᾿το στέλνω πίσω!

Τοῦ μαγικοῦ τοῦ κόσμου
ἂν ἔχω ἀνοίξει διάπλατη τη θύρα,
το μυστικό χρυσό κλειδί της
ἀπο το χέρι σου το πῆρα.

Κι ἂν ἀπ᾿ τα βάθη ενός ληθάργου
βγῆκα, σ᾿ ἐσένα το χρωστάω,
σ᾿ ἐσένα τους χυμούς που νοιώθω,
τη νέα γλῶσσα που μιλάω!

 Κώστας Οὐράνης 1890 -1953

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *