Πουλιά | Saint-Pol-Roux, 1861-1940

0

JerryN.Uelsmann

Jerry N. Uelsmann

Τα μάτια που φεύγουν απ’ τα μέτωπα των τυφλών, γίνονται πουλιά.
– Τα μικρά πουλιά μπορεί, θα πείτε – μα τα μεγάλα;
-Τα μεγάλα πουλιά, δε βλέπετε σ’ αυτά παρά μάτια υπέρμετρα σκορπισμένα απο αμνημόνευτους χρόνους.
Ποια δύναμη, εξ’ άλλου, θα μπορούσε να εμποδίσει τα μάτια να μεγαλώνουν, μια και βρίσκονταν στον ελεύθερο αιθέρα;


Saint-Pol-Roux, Πουλιά (1861-1940)
μτφ: Σταύρος Καρακάσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *