Διά να κρύψετε την αλήθειαν | Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852- 1942

0
Διά να κρύψετε την αλήθειαν Δημήτριος Καμπούρογλου 1852 1942 1

Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852- 1942

“Καθαρόν πράγμα δεν είναι ό,τι επλύθη, αλλ’ ό,τι δεν ελερώθη.”

“Διά να ευδοκιμήσει κανείς σε κάθε πράγμα, χρειάζεται ιδιαιτέρα ανατροφή, και μόνον για να πλουτίσει, δεν χρειάζεται ανατροφή καμία.”

“Διά να κρύψετε την αλήθειαν, πρέπει να ευρίσκεσθε πολύ πλησίον της.”

“Ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος που εξαρτάται μόνον από τις τιράντες του.”

“Ο σκλάβος δεν ρωτάει αν η αλυσίδα του θα είναι από σίδηρο ή από χρυσό.”

Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852- 1942

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *