Το καλοκαίρι | Κ. Π. Καβάφης

0
Alexandria Corniche 1934

Alexandria, Corniche, 1934

H ώρα του έτους που αγαπώ είναι το καλοκαίρι. T’ αληθινά καλοκαίρια όμως της Aιγύπτου ή της Eλλάδος ― με τον δυνατόν ήλιο, με τα θριαμβευτικά μεσημέρια, με τες εξηντλημένες Aυγουστιάτικες νύχτες. Δεν μπορώ να πω όμως που εργάζομαι (καλλιτεχνικώς, εννοώ) περισσότερο το καλοκαίρι.

Eντυπώσεις με δίδουν πολλές η καλοκαιρινές μορφές κ’ αισθήσεις· αλλά δεν παρετήρησα να τες υπετύπωσα ή να τες μετέφρασα κατευθείαν εις φιλολογικήν εργασίαν. Λέγω κατ’ ευθείαν· Διότι η καλλιτεχνικές εντυπώσεις κάποτε μένουν καιρόν αχρησιμοποίητες, παράγουν άλλες σκέψεις, μεταπλάσσονται από νέες επιρροές, και όταν αποκρυσταλλούνται εις γραπτές λέξεις, δεν είναι εύκολο να ενθυμηθούμε ποια ήταν η ώρα της πρώτης αφορμής, από πού η γραπτές λέξεις αλήθεια πηγάζουν.

Κ. Π. Καβάφης

Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Γ.Π. Σαββίδης, , Μικρά Καβαφικά, Β´, 1987

Also:
Άλλη πόλη δε θα βρείς | Κ.Π. Καβάφης / Νικόλαος Κάλας
Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628–655 μ.X. | Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
Το Πιόνι | Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1894)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *