Ο κήπος είμαι | Κώστας Καρυωτάκης, 1927

0
CE9ACF8ECF83CF84CEB1CF82CE9ACEB1CF81CF85CF89CF84CEACCEBACEB7CF82

Κώστας Καρυωτάκης

Ὁ κῆπος εἶμαι ποὺ ἄλλοτε μὲ τ᾿ ἄνθη του εὐωδοῦσε
κι ἐγέμιζε μὲ χαρωπὸ τιτύβισμα πουλιῶν,
ποὺ μὲ κρυφομιλήματα καὶ ψίθυρο φιλιῶν,
τὴ νύχτα, στὴ σκιάδα του, ἡ ἀγάπη ἐπερπατοῦσε.

Ὁ κῆπος εἶμαι ποὺ ἔμεινε χρόνια πολλὰ στὴν ἴδια
θέση, μάταια προσμένοντας κάποιαν ἐπιστροφή,
ποὺ ἀντὶ λουλούδια τώρα πιὰ στ᾿ ἀγκάθια ἔχει ταφεῖ,
ποὺ σώπασαν τ᾿ ἀηδόνια του καὶ πνίγεται στὰ φίδια.

Κώστας Καρυωτάκης, συλ. Ελεγεία και σάτιρες, 1927

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *