Προσοχή | Παυλίνα Παμπούδη, 2004

0
Thomas2BKiesewetter2BUntitled252C2B2012
 Thomas Kiesewetter, Untitled, 2012
.

Οφείλω να προσέχω ακόμα περισσότερο, καθώς διατρέχω την κάθε μου μέρα,
τα πράγματα και τους ανθρώπους. Ήδη, νομίζω πως είμαι πολύ πιο
παρατηρητική – σχεδόν όσο ήμουν ως παιδί.

Παυλίνα Παμπούδη, Προσοχή / Πρώτη Ύλη, 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *