Γυαλί | Ηλίας Κεφάλας, 2015

0
Elizabeth20Gourlay2020Pinck201202018
Elizabeth Gourlay,  Pinck 1, 2018
.

Από γυαλί είμαι
Όχι από χώμα και νερό
Από γυαλί και κρύσταλλο θαμπό

Για να με σπάζεις

 Ηλίας Κεφάλας, Τα Λιλιπούτεια, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *